می, 2019 10 نظرات اخبار کنکور, مشاوره

بودجه بندی کنکور 99

بودجه بندی کنکور ۹۹ نظام جدید و قدیم از مهم ترین دغدغه های هر دانش آموز کنکوریست . تا زمان و انرژی خود را برروی قسمت های با ارزش تر دروس کنکور صرف کند . 

نه اینکه با مطالعه دروس کم اهمیت تر وقت خود را تلف کنند ، و مسائل مهم تر را از دست بدهند .

با توجه به اینکه کنکور نظام جدید چند سالیست که شروع شده هنوز بودجه بندی دقیقی از بودجه بندی نظام جدید در دسترسمان نیست .

اما با این حال سعی بر این داشته ایم که تا حد ممکن بودجه بندی نظام جدید تجربی و ریاضی کنکور ۹۹ را پوشش دهیم .

اهمیت تفاوت کنکور سال ۹۹ یا همان آخرین کنکور قرن با سال های پیشین بر هیچ کس پوشیده نیست .

بنابراین ما در تیم مشاوران حرف آخر تمام تلاش خود را کرده ایم تا بودجه بندی دقیقی از دروس رشته تجربی و ریاضی از قبییل زیست شناسی،ریاضی ، فیزیک و… را برای کنکور سال ۹۹ ارائه دهیم.

همچنین در هر جایی از مسیر کنکور که نیاز به مشاوره داشتید ، میتوانید با شماره های موجود در سایت تماس گرفته و با تیم پشتیبانی حرف آخر ارتباط رایگان برقرار کنید .

بودجه بندی دروس عمومی کنکور ۹۹

برای درک بهتر از موضوعات تست خیز کنکور ۹۹ ابتدا با تفکیک تعداد سوالات به دنبال دید بهتری از بودجه بندی کنکور نظام قدیم هستیم .

1 – بودجه بندی کنکور 99 | زبان و ادبیات فارسی

اولین قسمت دفترچه کنکور در دروس عمومی ، زبان و ادبیات فارسی می باشد که سهم آن از تست های کنکور 25 سوال است  .

بودجه بندی ادبیات نظام قدیم کنکور ۹۹

بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور نظام جدید

موضوع / سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶۹۷۹۸
واژگان۳۳۳۳۳۳۳۳
املا۲۲۲۲۲۲۲۳
دستور زبان و نگارش۵۵۵۵۵۵۵۵
تاریخ ادبیات۳۳۳۳۳۳۳۱
آرایه ها۳۳۳۳۳۳۳۴
قرابت معنایی۹۹۹۹۹۹۹۹

بودجه بندی ادبیات فارسی نظام جدید کنکور ۹۹ 

مبحث / سال۹۸
ترجمه و مفاهیم۱۰
مفهوم لغات1
درک مطلب4
تحلیل صرفی3
حرکت گذاری1
جمع مکسر - متضاد مترادف1
قواعد5

2 – بودجه بندی کنکور ۹۹ | درس عربی 

25 تست بعدی دفترچه عمومی کنکور ، به درس عربی عمومی اختصاص داده شده . ترجمه و قوائد مهم ترین تشکیل دهندگان این درس میباشند که مابقی بخش بندی ها زیر مجموعه ای از این تقسیم بندی است .

قواعد و ترجمه و تعریب بیشترین سهم را از سوالات عربی کنکور را در بودجه بندی شامل میشود .

در جدول زیر به بودجه بندی عربی کنکور نظام قدیم را مشاهده میکنیم .

موضوع / سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶۹۷
ترجمه و تعریب۸۸۸۸۸۸۸
درک مطلب۴۴۴۴۴۴۴
تشکیل۲۲۲۲۲۲۲
تحلیل صرفی۳۳۳۳۳۳۳
قواعد۸۸۸۸۸۸۸

و در ادامه بودجه بندی عربی نظام جدید

مبحث / سال۹۸
ترجمه و مفاهیم۱۰
مفهوم لغات1
درک مطلب4
تحلیل صرفی3
حرکت گذاری1
جمع مکسر - متضاد مترادف1
قواعد5

3 – بودجه بندی کنکور ۹۹ | درس دین و زندگی

درس دین و زندگی نیز همچون بقیه دروس 25 سوال از دفترچه عمومی را به خود اختصاص داده . در جدول های بودجه بندی کنکور ۹۹  زیر بودجه بندی دروس دین و زندگی نظام قدیم و جدید را ارائه کرده ایم .

بودجه بندی دین و زندگی نظام قدیم کنکور | حرف آخر

موضوع   /   سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶۹۷
سال دوم۹۹۹۹۹۹۱۲
سال سوم۹۹۹۹۹۹۹
سال چهارم۷۷۷۷۷۷۴

بودجه بندی کنکور نظام جدید دین و زندگی کنکور 

پایهتعداد سوالات
دهم۹
یازدهم۸
دوازدهم۸

همچنین بودجه بندی مبحثی درس دین و زندگی کنکور نظام جدید

مبحث۹۸
آیات و روایات۱۱
متن۹
اشعار و احادیث۵

4 – بودجه بندی کنکور ۹۹ | درس زبان انگلیسی

آخرین درس از دفترچه عمومی کنکور درس زبان انگلیسی است . این درس نیز تعداد 25 سوال از 100 سوال دفترچه عمومی را به خود اختصاص داده است. در جدول زیر نیز به تفکیک سال و مباحث نیز تعداد سوالات قابل مشاهده است.

مبحث / سال۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶۹۷۹۸
واژگان۸۸۸۸۸۸۸
گرامر۴۴۴۴۴۴۴
Cloze Test۵۵۵۵۵۵۵
درک مطلب (Reading)۸۸۸۸۸۸۸

توجه درس زبان انگلیسی در کنکور نظام قدیم و نظام جدید مشترک است .

حال که با بودجه بندی سوالات دروس عمومی آشنایی پیدا کردیم وقت آن فرا رسیده است تا با دروس اختصاصی به تفکیک هر رشته آشنا شویم.


بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور رشته ریاضی

 تیم مشاوره حرف آخر سوالات اختصاصی رشته ریاضی در بودجه بندی کنکور ۹۹ را به سه دسته تقسیم بندی کرده است :

 •  دسته اول: ریاضیات که شامل 55 سؤال است :
  شامل دروس دیفرانسیل و ریاضی پایه، هندسه تحلیلی، گسسته، جبروآمار و مدل سازی می باشد زمان این سؤالات در کنکور 85 دقیقه است.
 • دسته دوم : فیزیک که شامل 45 سوال است :
  تشکیل شده از فیزیک یک ، دو ، سه و فیزیک پیش یک و دو ، مدت زمان در نظر گرفته شده برای این قسمت 55 دقیقه است.
 • دسته سوم : شیمی که شامل 35 سوال است :
  از شیمی 2 و شیمی 3 و شیمی پیش دانشگاهی تشکیل شده است . مدت زمان پاسخ دهی به سوالا بخش شیمی 35 دقیقه است.

1 –بودجه بندی مباحث درس ریاضیات رشته ریاضی کنکور

بودجه بندی دیفرانسیل و ریاضیات پایه کنکور نظام قدیم 

مبحث / سال تحصیلی۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
یادآوری مفاهیم پایه -----
دنباله-۱۱۲۱
حد و پیوستگی۴۴۵۴۴
مشتق و کاربرد مشتق۸۸۶۶۷
انتگرال۲۲۲۲۲
تابع۳۳۱۲۲
الگو و دنباله-۱۱--
توابع خاص، نامعادله۲۱---
توابع نمایی و لگاریتم--۱۱۱
محاسبات جبری معادلات و نامعادلات۲۱۳۴۳
مثلثات۳۳۳۳۴

بودجه بندی حسابان کنکور نظام جدید

نام مبحث۹۸
مجموعه و الگو و دنباله۲
مثلثات۳
توان های گویا و عبارات جبری۱
معادله و نامعادله۲
شمارش بدون شمردن۰
هندسه تحلیلی۰
تابع۲
بخش پذیری و تقسیم۰
تابع نمایی و لگاریتم۱
حد و پیوستگی۳
حد نامتناهی و حد در بینهایت۱
مشتق۳
کاربرد مشتق۲

بودجه بندی هندسه پایه نظام قدیم رشته ریاضی 

مباحث / سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
استدلال در هندسه۲۱۲۳۱۱
مساحت و قضیه فیثاغورس۱۲۳۰۱۱
تشابه۱۰۱۱۱۱
دایره۲۲۱۲۲۱
تبدیل ها۰۱۱۱۱۱
هندسه ی فضایی۲۲۲۱۲۳

 

بودجه بندی هندسه تحلیلی کنکور نظام قدیم

مباحث / سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
بردار۱۱۲۱۱۱
خط و صفحه۲۲۱۲۲۱
مقاطع مخروطی۱۳۲۳۲۲
ماتریس و دترمینان۲۲۲۱۱۳
دستگاه های معادلات خطی۲-۱۱۲۱

بودجه بندی ریاضیات گسسته ، جبر و احتمال و آمار و مدلسازی کنکور نظام قدیم

مباحث / سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
گراف۲۱۱۱۱۲
نظریه اعداد۳۳۲۳۳۳
ترکیبیات۱۱۱۲۱-
احتمال۴۴۳۴۳۳
استدلال ریاضی۲۲۲۱۲۱
مجموعه ها،ضرب دکارتی و رابطه۲۲۳۲۲۲
آمار و مدلسازی۲۲۲۲۲۲
آنالیز ترکیبی۱۱۱۱--

 

ریاضیات گسسته و هندسه کنکور نظام جدید 

مباحث۹۸
ترسیم های هندسی و استدلال۰
قضیه تالس و تشابه۲
چند ضلعی ها۱
تجسم فضایی۲
دایره۳
تبدیل های هندسی۲
روابط طولی در مثلث۱
ماتریس۳
مقاطع مخروطی۳
بردارها۱
مبانی ریاضیات۳
احتمال۲
آمار توصیفی۲
آمار استنباطی-
نظریه اعداد۴

2-بودجه بندی مباحث درس فیزیک رشته ریاضی

درس فیزیک  در دومین قسمت از دفترچه اختصاصی کنکور جای دارد . این قسمت دارای 45 سوال می باشد که فیزیک یک ، دو ، سه و همچنین فیزیک پیش یک و دو را شامل میشود. در جدول های این قسمت از بودجه بندی کنکور ۹۹ ، به تفکیک مباحث و تعداد سوالات را ارائه کرده ایم 

بودجه بندی فیزیک پیش دانشگاهی کنکور ریاضی نظام قدیم

مبحث / سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
حرکت شناسی۴۴۴۴۴۴
دینامیک۴۴۴۴۴۵
نوسان۳۳۳۲۲۳
موج های مکانیکی۲۲۲۳۳۲
صوت۲۲۲۲۳۲
موج های الکترومغناطیسی۲۲۲۱۲۲
فیزیک اتمی۲۲۲۳۲۲
فیزیک حالت جامد۱۱۱۱-۱
فیزیک هسته ای۱۱۱۱۲۱

بودجه بندی فیزیک پایه کنکور نظام قدیم رشته ریاضی

مباحث / سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
نور و هندسی۴۴۴۴۴۴
فیزیک و اندازه گیری۱۱۱۱--
کار و انرژی۱۱۱۱۱-
ویژگی های ماده۳۳۳۲۳۱
گرما و قانون گازها۲۲۲۲۲۴
ترمودینامیک۳۳۳۳۳۳
الکتریسیته ساکن۲۲۳۳۳۴
جریان الکتریکی۳۳۴۴۴۴
مغناطیس و القا۴۴۳۴۴۴

بودجه بندی فیزیک کنکور نظام جدید رشته ریاضی

مبحث۹۸
حرکت بر خط راست۴
دینامیک۶
نوسان و موج۴
برهم کنش های موج۲
آشنایی با فیزیک اتمی۲
آشنایی با فیزیک هسته ای۲
الکتریسیته ساکن۴ سوال ساکن و ۱ خازن
جریان الکتریکی۴
مغناطیس۲
القای مغناطیسی۲
فیزیک و اندازه گیری-
کار و انرژی و توان۲
ویژگی های مواد۳
دما و گرما۴
ترمودینامیک۳

 

 

3 –بودجه بندی درس شیمی 

تست های پایانی جلسه کنکور را درس شیمی رقم میزند . در جداول زیر سعی در ارائه بودجه بندی شیمی در کنکور ۹۹ بپردازیم .

بودجه بندی درس شیمی کنکور نظام قدیم

مباحث / سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
ساختارتم۳۱۳۲۳۲
جدول تناوبی عناصر۳۴۳۲۳۳
ترکیب های یونی۱۱۱۱-۱
ترکیب های کوالانسی۳۲۲۴۳۳
ترکیب های آلی۱۲۲۲۲۲
استوکیومتری۴۴۵۴۴۴
ترمودینامیک۴۴۴۴۴۴
محلول ها۴۴۴۴۴۴
سنتیک۲۲۴۲۲۲
تعادل۳۱۱۳۳۳
اسید و بازها۳۴۳۴۴۴
الکتروشیمی۴۴۳۳۳۳

بودجه بندی درس شیمی کنکور نظام جدید

نام مبحثتعداد سوال
کیهان زادگاه الفبای هستی۲
ردپای گازها در زندگی۳
آب آهنگ زندگی۶
قدر هدایای زمینی را بدانیم۴
درپی غذای سالم۵
پوشاک نیازی پایان ناپذیر۴
مولکول ها در خدمت تندرستی۳
آسایش و رفاه در سایه شیمی۳
شیمی جلوه ای از هنر و ماندگاری۲
شیمی راهی به سوی آینده ای روشن تر۳

 

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور رشته تجربی 

 

1علوم زمین اولین درس دفترچه اختصاصی با 25 سوال

بودجه بندی زمین شناسی سال سوم کنکور نظام قدیم

موضوع   /   سال8990919293949596
فصل 1--------
فصل 211112222
فصل 3-۱۱۱1111
فصل 411111111
فصل 5۳۳۳۳۲۲۲۲
فصل 6۳۲۲۲1۳۳۳
فصل 72۲222222
فصل 8۱1111111
فصل 9۲۱۱۱۱۱۱۱

 

بودجه بندی زمین شناسی پیش دانشگاهی کنکور نظام قدیم

موضوع   /   سال8990919293949596
فصل 1----1111
فصل 211112222
فصل 312221111
فصل 411111111
فصل 511111111
فصل 611111111
فصل 721222222
فصل 821111111
فصل 91---2222
فصل 10-1111111
فصل 112212----
فصل 121111----

 

2ریاضیات دومین درس دفترچه اختصاصی با 30 سوال :

تست خیز ترین ترین مباحث ریاضی کنکور:

 • مشتق و کاربرد آن
 • هندسه
 • تابع
 • مثلثات
 • احتمال

بودجه بندی ریاضیات کنکور تجربی نظام قدیم 

مبحث / سال۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶۹۷
مشتق و کاربرد آن6۳۴۶۵۵۴۵
هندسه 1۴۴۴۴۴۴۴۴
حد و پیوستگی۲۳۲۲۲۲۲۲
مجانب۱۱------
تابع۳۳۳۱۳۳۳۳
معادله و نامعادله-۱۱--۱۱۱
آمار۳۲۲۲۲۲۲۱
احتمال۲۳۴۲۲۳۳۲
مقاطع مخروطی۲۲۲۳۲۲۲۲
مثلثات۱۲۲۳۲۱۳۲
معادله مثلثاتی----۱۱-۱
لگاریتم و تابع نمایی۱۱-۱-۱۲۱
تصاعد و دنباله۱۱۱۱۲۲۱۱
انتگرال۲۲۲۲۲۲۲۲
دستگاه معادلات و معادله خط۲-۱-----
معادله درجه 2۱--۱۱--۱
ماتریس 1-۱-۱۱۱-۱
آنالیز ترکیبی۱-۱-----
رشد و زوال----۱---
تابع جزء صحیح-۱-۱----

 

بودجه بندی ریاضیات کنکور تجربی نظام جدید

مبحثتعداد سوالات
مثلثات۴
هندسه۴
حد و پیوستگی۴
مشتق۴
معادله و نامعادله۳
تابع۲
احتمال۲
توابع نمایی و لگاریتمی۲
کاربرد مشتق۲
مجموعه ، الگو و دنباله۱
شمارش بدون شمردن۱
آمار۱
توان های گویا و عبارات جبری۰

 

3 – بودجه بندی زیست شناسی کنکور

 

تست خیز ترین مباحث زیست شناسی کنکور :

 • ژنتیک جمعیت
 • گردش مواد
 • شارش انرژی در جاندران
 • ژنتیک و خواستگاه آن
 • و همچنین مطالب کاملا ترکیبی

بودجه بندی زیست شناسی کنکور نظام قدیم

مبحث / سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶۹۷
مولکول زیستی-----۱-
سفری به درون سلول۱۱--۱۱۱
سفری به دنیای جانداران۱۱--۱۱۱
گوارش۲۳۳۲۲۱۲
تبادل گازها2-۲-۱-۱
گردش مواد۳۲۵۳۵۳۳
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید۲-۱-۱--
حرکت۱۲۳۱۲۰۳
ایمنی بدن-۱۱۱۱۱۱
دستگاه عصبی۱۲۳۲۱۲۱
حواس۲۱-۱۲۳۲
هورمون­ها و دستگاه درون ریز۲۱۱۱۲۲۱
ماده ژنتیک-------
کروموزوم­ها و میتوز۱۱۰۳۱--
میوز و تولیدمثل جنسی۱-۱----
ژنتیک و خواستگاه آن۴۴۳۳۳۳۳
تولیدمثل گیاهان۲۱۲۲۲۱۲
رشد و نمو در گیاهان۳۱۳۱۱۱۱
تولیدمثل و رشد و نمو جانوران۲۲۳۳۲۲۳
پروتئین سازی۲۲۲۳۲۲۱
تکنولوژی زیستی۱--۱۱--
پیدایش و گسترش زندگی-۱--۲۱۱
تغییر و تحول گونه­ها-۱-۲-۱۱
ژنتیک جمعیت۱۲۴۴۲۵۳
پویایی جمعیت­ها و اجتماعات زیستی۱۱-۱۱-۲
رفتارشناسی۲۲۱۱۱۱۳
شارش انرژی در جاندران۲۴۳۶۲۳۳
ویروس­ها و باکتری­ها۳۴۱۲۱۲۳
آغازیان۳۳۲۳۴۳۴
قارچ­ها۱۱۲۱۱۱۱
کاملا ترکیبی۴۶۴۲۵۹۳

بودجه بندی زیست شناسی کنکور نظام جدید

مبحثتعداد سوال
زیست شناسی دیروز امروز فردا۰
گوارش و جذب مواد۳
تبادلات گازی۲
گردش مواد در بدن۳
تنظیم مواد اسمزی و دفع مواد زائد۳
از یاخته تا گیاه۳
جذب و انتقال مواد در گیاهان۲
تنظیم عصبی۳
حواس۳
دستگاه حرکتی۲
تنظیم شیمیایی۰
ایمنی۳
تقسیم یاخته۱
تولید مثل۳
تولید مثل نهان دانگان۲
پاسخ گیاهان به محرک ها۱
مولکول های اطلاعاتی۲
جریان اطلاعات در یاخته۳
انتقال اطلاعات در نسل ها۳

 

4فیزیک چهارمین درس دفترچه اختصاصی با 30 سوال :

بودجه بندی فیزیک کنکور رشته تجربی

مهمترین بخش های درس فیزیک در بودجه بندی کنکور رشته تجربی:

 • نوسان
 • موج های مکانیکی
 • مدار های الکتریکی
 • حرکت شناسی
 • گرما
 • قانون گاز ها
 • صوت
 • نور هندسی
 • آینه ها
 • خازن
 • الکتریسیته ساکن
 • فیزیک اتمی
 • دینامیک

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی نظام قدیم  ۹۹

مبحث / سال۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶۹۷
نور هندسی۳۳۳۳۳۳۳۳
انرژی – فیزیک 1۱-------
نوسان، موج­های مکانیکی، صوت۶۶۵۵۵۶۵۳
مدارهای الکتریکی۳۳۳۳۲۳۳۳
حرکت شناسی۳۲۳۳۳۳۳۲
گرما و قانون گازها۱۲۳۳۲۳۳۳
فشار و ویژگی­های ماده۲۱۱۱۱۱۱۱
دینامیک۲۲۲۳۳۲۲۲
خازن و الکتریسیته ساکن۲۲۱۲۲۲۳۲
مغناطیس و القا۲۳۲۲۲۲۲۲
بردار۱-۱-----
کار و انرژی--۱۱۱۱۱۴
فیزیک اتمی و جدید۳۴۳۳۳۳۳۴
موج­های الکترو مغناطیسی۱۲۱۱۱۱۱۱

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی نظام جدید  ۹۹

مبحثسال
فیزیک و اندازه گیری۱
کار انرژی و توان۲
ویژگی های فیزیکی مواد۲
دما و گرما۳
الکتریسیته ساکن۳
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم۳
مغناتیسی و القای الکترو مغناتیسی۳
حرکت بر خط راست۲
دینامیک۳
نوسان و امواج۴
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای۳

 

5بودجه بندی درس شیمی دفترچه اختصاصی با 35 سوال :

مهمترین و پر سوال ترین بخش :

 • استوکیوکتری
 • ترمودینامیک
 • پیوند های کوالانسی
 • محلول ها
 • ترکیب آلی
 • سینتیک شیمیایی
 • تعادل شیمیایی
 • اسید و باز

بودجه بندی شیمی کنکور نظام قدیم ۹۹

مباحث / سال۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
ساختارتم۳۱۳۲۳۲
جدول تناوبی عناصر۳۴۳۲۳۳
ترکیب های یونی۱۱۱۱-۱
ترکیب های کوالانسی۳۲۲۴۳۳
ترکیب های آلی۱۲۲۲۲۲
استوکیومتری۴۴۵۴۴۴
ترمودینامیک۴۴۴۴۴۴
محلول ها۴۴۴۴۴۴
سنتیک۲۲۴۲۲۲
تعادل۳۱۱۳۳۳
اسید و بازها۳۴۳۴۴۴
الکتروشیمی۴۴۳۳۳۳

بودجه بندی شیمی کنکور نظام جدید ۹۹

نام مبحثتعداد سوال
کیهان زادگاه الفبای هستی۲
ردپای گازها در زندگی۳
آب آهنگ زندگی۶
قدر هدایای زمینی را بدانیم۴
درپی غذای سالم۵
پوشاک نیازی پایان ناپذیر۴
مولکول ها در خدمت تندرستی۳
آسایش و رفاه در سایه شیمی۳
شیمی جلوه ای از هنر و ماندگاری۲
شیمی راهی به سوی آینده ای روشن تر۳

بودجه بندی کنکور 99 نظام جدید | کتاب های مشمول کنکور

کتاب های عمومی دهم:

 • دین و زندگی 1
 • عربی
 • زبان قرآن 1
 • زبان انگلیسی 1
 • فارسی 1
 • نگارش 1

کتاب های عمومی یازدهم :

 • دین و زندگی 2
 • عربی، زبان قرآن 2
 • زبان انگلیسی 2
 • فارسی 2
 • نگارش 2

دروس عمومی نظام قدیم  کتاب های عمومی دهم:

 • ادبیات فارسی 2
 • عربی 2
 • معارف اسلامی (دین و زندگی) 2
 • کتاب های عمومی یازدهم
 • ادبیات فارسی 3
 • زبان فارسی 3
 • عربی 3
 • معارف اسلامی (دین و زندگی)
 • انگلیسی 3

کتاب های عمومی دوازدهم:

 • زبان و ادبیات فارسی عمومی
 • معارف اسلامی (دین و زندگی)
 • زبان انگلیسی 1 و 2

جمع بندی بودجه بندی کنکور 99 نظام قدیم و جدید

اطلاع از بودجه بندی مباحث کنکور چه کمکی به دانش آموز میکند ؟

فواید اطلاع از بودجه بندی کنکور 99 را میتوان اینگونه نام برد :

 • کمک به فهم اهمیت هر مبحث
 • آشنایی با مطالب مهم تر هر درس
 • جلوگیری از اتلاف وقت در مطالب کم اهمیت تر
 • آشنایی با مدت زمان پاسخ گویی به سوالات دروس مختلف
 • نظم دهی به نحوه درس خواندن دانش آموز
 • امکان حذف مطالب کم اهمیت تر در صورت کمبود وقت
 • برنامه ریزی درست طبق بودجه بندی
 • و غیره . . .

حرف آخر را در تمامی مسائل کنکور از حرف آخر بخواهید … با شماییم تا آخر خط 🙂

میزبان صدای گرم شما هستیم 🙂

 

([ratings])

10 نظرات
 1. علی

  کامل و جامع بود . دستتون درد نکنه .

  پاسخ
 2. MahciamA

  كنكور ٩٩ هم به همين منواله ؟!
  منابع تغيير ميكنن؟!

  پاسخ
  1. milad zangi

   به زودی بودجه بندی کنکور 99 روی سایت قرار خواهد گرفت.

   پاسخ
 3. مهدی

  خسته نباشید . خدا قوت .

  پاسخ
 4. Amirreza

  کاملا مفید و مورد استفاده و جامع

  پاسخ
 5. مهدی

  کامل و جامع و عالی بود متشکرم

  پاسخ
  1. milad zangi

   سپاس از شما دوست عزیز.

   پاسخ

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *