نظام جدید

محصولات نظام جدید حرف آخر

با به صحنه آمدن سیستم آموزشی جدید و کنار رفتن کنکور نظام قدیم ،  و این تغییرات مهم در سازمان آموزشی آموزش و پرورش طرفداران این کنکور بسیار کمتر از قبل شده است .  در عوض کنکور نظام جدید حرف اول و آخر را در این رقابت میزند .

دانش آموزان کنکور سال ۹۸ به بعد اکثرا در زمره این نظام از کنکور میباشند.

حرف آخر نیز با بهترین اساتید ایران و با بالاترین کیفیت ممکن شروع به ساخت ویدئوهای آموزشی برای این نظام از کنکور اقدام کرده و امیدوار است که مورد رضایت دانش آموزان کنکوری واقع شود .

لیست محصولات فوق حرفه ای کنکور:

([ratings])

نمایش 61 نتیجه