نظام قدیم

محصولات نظام قدیم حرف آخر

با به صحنه آمدن کنکور نظام جدید و کنار رفتن کنکور نظام قدیم ،  و این تغییرات مهم در سازمان آموزشی آموزش و پرورش طرفداران این کنکور بسیار کمتر از قبل شده است .

اما با این حال هنوز هستند دانش آموزانی که ترجیح میدهند با  این دسته از محصولات حرف آخر کنکور خود را به نحو احسن بدهند . چرا که اکثر دانش آموزان پشت کنکوری با این نظام تحصیل کرده و دوران دانش آموزی خود سپری کرده اند .

از این رو موسسه حرف آخر خط تولید این محصولات را قطع نکرده بلکه بر کیفیت آموزشی و ویدئو های این محصولات افزوده است .

([ratings])

نمایش 54 نتیجه