فیزیک سال دوازدهم نظام جدید حرف آخر

770,000 تومان

8 حلقه دی وی دی

35 ساعت تدریس و حل تست

با تدریس استاد پیمان کامیار

✓ به همراه این محصول کتاب کار بصورت رایگان ارسال می گردد.